Despre noi

Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor s-a constituit la data de 3 iulie 2006, din iniţiativa unui grup de 21 membri fondatori, a obţinut personalitate juridică la data de 20 iulie 2006, prin sentinţa civilă nr. 17 (PJ), rămasă definitivă şi irevocabilă la data de 14.08.2006 şi a fost înscris la poziţia nr. 11/14.08.2006 în Registrul special privind organizaţiile sindicale, păstrat la grefa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, Secretariatul General al Camerei Deputaţilor a pus la dispoziţia Sindicatului Salariaţilor din Camera Deputaţilor un spaţiu adecvat desfăşurării activităţii sindicale, împreună cu logistica necesară, care funcţionează ca sediu în Palatul Parlamentului, cam. 24, corp B4, nivel S1, str. Izvor nr. 2-4, sector 5, Bucureşti.

         Conform statutului, Biroul Executiv este compus din: 1 preşedinte, 5 vicepreşedinţi, 2 secretari.

Principalele revendicări ale Biroului Executiv:

·       Respectarea drepturilor salariaţilor de a fi informaţi şi consultaţi în probleme ce vizează activitatea curentă a Secretariatului General al Camerei Deputaţilor, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

·       Evaluarea condiţiilor de muncă, normarea muncii şi informarea salariaţilor asupra condiţiilor aplicabile relaţiei de muncă;

·        Reducerea riscurilor privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă;

·        Menţinerea drepturilor dobândite de către salariaţi;

·       Menţinerea dialogului interactiv între reprezentanţii sindicali şi conducătorii compartimentelor de specialitate, precum şi consultarea reciprocă în probleme ce ţin de desfăşurarea în condiţii optime a muncii salariaţilor.


           Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor a obţinut reprezentativitate, fiind cunoscut ca primul sindicat înfiinţat la nivelul Camerei Deputaţilor, cu cel mai mare număr de membri: functionari publici parlamentari şi personal contractual.
Prin sentinţa civilă nr. 2752 din 26.04.2007, Judecatoria sectorului 5 Bucureşti-sectia a II civila constată reprezentativitatea Sindicatului Salariaţilor din Camera Deputaţilor la nivelul instituţiei Camera Deputaţilor, Parlamentul României.
        Din data de 10.10.2009, Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor s-a afiliat la Federaţia Sindicatelor din Administraţia Publica PUBLISIND. De la data afilierii, Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute de statutul Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Publica PUBLISIND. Federaţia PUBLISIND este o federaţie sindicală care reuneşte sindicate ale funcţionarilor publici şi funcţionarilor publici cu statut special şi ale personalului contractual din cadrul autorităţilor, instituţiilor publice sau altor instituţii aparţinând administraţiei publice centrale şi locale şi în cadrul unităţilor administrative autonome, desfăşurându-şi activitatea în Bucureşti, Splaiul Independenţei 202A, etaj 4, sector 6. PUBLISIND este afiliată la Blocul Naţional Sindical-BNS, afiliată la Public Services International-PSI, afiliată la European Federation of Public Service Unions-EPSU.

 

 

Meniu